Här nedan visas en översikt över programområden, delprogram. och undersökningar som detta datavärdskap omfattar samt länkar till bearbetade data. 

 • Undersökningar i Screeningdatabasen
 • Nationella data
 • Mätningar av många ämnen
 • Läkemedel
 • Mätningar av slam och utgående avloppsvatten
 • Vattendirektivsämnen
 • Sötningsmedel
 • Svenska data i Nordiska screeningar
 • vattenvårdsförbund
 • Länsstyrelser
 • Regionala data i biota-databasen

Länk att ladda ner data. <-- ej klart

Dataformat, kvalitet och metoder

Dataleveransmall

Fältprotokoll

Kvalitetsmärkning av data

Inmatningsformulär Screening
(xls, nytt fönster)

Instruktion (nytt fönster)

Instruktion i QGIS kring att söka ut provplatser i Stationsregistret (nytt fönster)

Inmatningsmall - Stationsregistret, nytt ProvplatsID (Stationsregistrets webbplats, nytt fönster)

Användarhandledning - Stationsregistret (nytt fönster)

Ändringsförslag, miljödatakoder (nytt fönster)

Kodlistor länkar (xlsx, nytt fönster)

   

Naturvårdsverkets kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning

Kvalitetsdeklaration för respektive delprogram

 Övriga dokument

Kvalitetssystemet (länk till Naturvårdsverkets webbplats, nytt fönster)

 

 

 Stationsregistrets huvuddokument (nytt fönster)

 

Miljögiftsdata i ett visst medium 

Screening av miljögifter utförs i olika medium vilket kan medföra att viss screeningdata även finnas hos respektive datavärd. Att beakta är att data av misstag kan ha dubbellagrats och återfinnas hos flera datavärdar.

Dagens datavärdskap finns sammanställda på Naturvårdsverkets webbplats:

Länk till Naturvårdsverkets sida om miljödata (nytt fönster)