För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

MR.Mineralresurser

MR.Mineralresurser innehåller rikstäckande information om mineralresurser i Sverige i syfte att uppfylla Inspires dataspecifikation för tema Mineralresurser.

Datamängden är framtagen och harmoniserad enligt specifikationer i EU-projekten Minerals4EU och ProSUM. Datamängden innehåller information om mineralfyndigheter, gruvor, gruvavfall och produktionsuppgifter.

Datamängden baseras på SGUs produkt Mineralresurser (punktuppgifter om mineral och bergartsförekomster). Datamängden innehåller dessutom kompletterande sammanställningar av bland annat metallhalter och tonnage för större fält av mineralfyndigheter (baserat på Sveriges bidrag till "Fennoscandian Ore Deposit Database (FODD)" − Fennoskandiska fyndighetsdatabasen).

Metadata (länk till information på Geodataportalen - öppnas i nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/MR-Mineralresurser

Adress till WFS-tjänsten
https://resource.sgu.se/m4eu/services/m4eu?service=WFS&request=GetCapabilities

Senast granskad 2019-12-13

Kontakta oss