För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

GE.Hydrogeologi, Inspiredata

Datamängden är en harmoniserad version av SGU:s produkt Grundvattenmagasin i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi.

Datamängden täcker hela Sverige och innehåller generaliserad information om grundvattentillgångar i jord och berg. Översiktlig information i skala 1:250 000 dominerar men mer detaljerad information i skala 1:50 000 finns över flera områden framför allt i södra Sverige.

För att kunna läsa nedanstående atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed. Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.

Metadata för hydrogeologisk datamängd på den nationella Geodataportalen (nytt fönster) 

Adress till WMS-tjänsten:
http://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Hydrogeologi

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av datamängden:

http://resource.sgu.se/data/service/atom/inspire/datasets/GE_SGU_Hydrogeology.xml

Senast granskad 2019-12-05

Kontakta oss