Screening av miljögifter

Sidan är under uppbyggnad. Sveriges geologiska undersökning (SGU) är sedan 2018 nationell datavärd för screening av miljögifter. Datavärdskapet är ett uppdrag från Naturvårdsverket. I vårt uppdrag ingår att ta emot data, lagra och tillgängliggöra data. Samtliga data som finns inom datavärdskapet får fritt användas enligt CC0.

Här nedan visas en översikt över programområden, delprogram. och undersökningar som detta datavärdskap omfattar samt länkar till bearbetade data. 

 • Undersökningar i Screeningdatabasen
 • Nationella data
 • Mätningar av många ämnen
 • Läkemedel
 • Mätningar av slam och utgående avloppsvatten
 • Vattendirektivsämnen
 • Sötningsmedel
 • Svenska data i Nordiska screeningar
 • vattenvårdsförbund
 • Länsstyrelser
 • Regionala data i biota-databasen

Dataformat, kvalitet och metoder

Naturvårdsverkets kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning

Kvalitetsdeklaration för respektive delprogram

 Övriga dokument

Kvalitetssystemet (länk till Naturvårdsverkets webbplats, nytt fönster)

 

 

 Stationsregistrets huvuddokument (nytt fönster)

 

Miljögiftsdata i ett visst medium 

Screening av miljögifter utförs i olika medium vilket kan medföra att viss screeningdata även finnas hos respektive datavärd. Att beakta är att data av misstag kan ha dubbellagrats och återfinnas hos flera datavärdar.

Dagens datavärdskap finns sammanställda på Naturvårdsverkets webbplats:

Länk till Naturvårdsverkets sida om miljödata (nytt fönster)

Senast granskad 2020-03-12