Miljö­övervaknings­data - miljögifter i biota

Naturvårdsverket har gett Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att etablera ett nytt konsoliderat datavärdskap för metaller och miljögifter i biota, sediment och andra media som undersöks inom screeningen. Data som omfattas kommer främst från miljöövervakningen men datavärdskapet ska på sikt även kunna ta emot data från samordnad recipientkontroll (SRK). Datavärdskapet övertas från IVL från och med den 1 januari 2018.

Naturvårdsverket

Befintliga databaser hålls tillgängliga

Befintliga databaser hos IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) hålls öppna. Då kommer nedladdning av data fungera precis som vanligt, via länkarna som finns kvar på IVLs webbplats. 

Data är fritt tillgängliga

Data som Naturvårdsverket finansierar tillgängliggörs med CC0 licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera. 

Programområden

Kust och hav
Delprogram Undersökning Tidsperiod Data
Metaller och organiska miljögifter i marin biota, trend- och områdesövervakning Blåmussla,Fisk (Abborre, Tånglake, Torsk Sill/Strömming, Skrubbskädda),Sillgrissleägg 1968- Data
Organiska tennföreningar Nätsnäcka 2003- Data

Sötvatten
Delprogram Undersökning Tidsperiod Data
Miljögifter Analys Gädda, Röding, Abborre, Mört 1980- Data
IKEU, metaller i fisk Abborre 1999- Data

 

Fjäll    
Delprogram Undersökning Tidsperiod Data
Metaller i ren Ren   Data

 

Skog    
Delprogram Undersökning Tidsperiod Data
Metaller i älg Älg 1980-2006 Data

 

Jordbruksmark    
Delprogram Undersökning Tidsperiod Data
Insamling av stare Stare 1983-1999 Data

 

Sidan uppdateras av Sveriges geologiska undersökning.

Senast granskad 2019-09-25