Foto: Xulio Gonzalez, SGU.

Låna en geolog

Har du behov av geologisk information, men tycker det är svårt att hitta och förstå informationen? Då kan du få hjälp av en av våra experter under en dag.

”Låna en geolog” är en tjänst som SGU erbjuder kommuner, länsstyrelser och andra aktörer inom samhällsplaneringen. En av våra geologer eller en annan expert kommer till dig och hjälper dig att finna, förstå och tolka geologiska data och använda geologisk kunskap.

Tillsammans kan vi öka förutsättningarna för att:

  • geologisk information nyttjas på rätt sätt
  • skydda Sveriges grundvatten
  • hushålla med de svenska naturresurserna
  • förebygga risker inom samhällsplaneringen

Kontakta kundtjänst

Vill du låna en geolog eller veta mer om att använda tjänsten? Just nu är det dock högt tryck på information om grundvatten. För att kunna möta det behovet fokuserar tjänsten "låna geolog" den närmaste tiden på grundvattenrelaterade frågor. 

Välkommen att kontakta vår kundtjänst:

SGU, Kundtjänst, Box 670, 751 28 Uppsala
Tel: 018-17 90 00 (SGU:s växel)
E-post: kundservice@sgu.se

Låna en geolog på youtube.

youtube hittar du filmer med föreläsningar genomförda under ett Låna en geolog.

Senast granskad 2020-05-07