Avgifter för uttag av information från SGU:s databaser

På den här sidan hittar du information om bland annat avgifter för uttag av information från SGU:s databaser.

Avgifter för uttag av information från våra databaser

Avgifterna som anges nedan är exklusive moms. Vid fakturering över 100 000 kr exklusive moms erhålls en rabatt. Kontakta SGU:s kundtjänst för mer information.

Tabellen går att scrolla i sidled. 

Produktnamn

Produkttyp

Licensmodell

Uttagsavgift

Pris/

enhet

Bergets ålder, isotopanalyser Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr  
Berggrund Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr  
Berggrund
1:250 000
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 1 kr/
km2 
Berggrund
1:50 000
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 6 kr/
km2 
Berggrunds-observationer Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 4 kr/
punkt
Bergkvalitet
1:50 000
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 6 kr/
km2 
Biogeokemi Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 4 kr/
punkt
Borrkärnor Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 2 kr/
punkt
Brunnar Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 2 kr/
punkt
Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (detaljerad) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 1 kr/
km2 
Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (översiktlig) Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,1 kr/
km2 
Geofysiska flygmätningar,
magnetfält
(detaljerad)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 1 kr/
km2 
Geofysiska flygmätningar,
magnetfält
(översiktlig)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,1 kr/
km2 
Geofysiska flygmätningar,
slingram
(detaljerad)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 1 kr/
km2 
Geofysiska flygmätningar,
VLF (detaljerad)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 1 kr/
km2 
Geofysiska flygmätningar,
Sky-TEM
(detaljerad)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 1 kr/
km2 
Geofysiska flygmätningar,
Sky-TEM, resistivitets-modeller (detaljerad)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr  
Geofysiska flygmätningar,
TEM-Barents
Datamängd Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis Gratis
Geofysiska flygmätningar,
tyngdkraft
(FTG)-Barents
Datamängd Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis Gratis
Geofysiska markmätningar, markradar  Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 10 kr/
km 
Geofysiska markmätningar, resistivitet  Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 100 kr/
st 
Geofysiska markmätningar,
RMT 
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 100 kr/
st 
Geofysiska markmätningar,
seismik 
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 100 kr/
st 
Geofysiska markmätningar, tyngdkraft
(översiktlig)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 2 kr/
punkt 
Geofysiska markmätningar, tyngdkraft
interpolerad (översiktlig)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,1 kr/
km2
Geofysiska markmätningar (prospektering),
IP (detaljerad,
före 1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,1 kr/
punkt
Geofysiska markmätningar (prospektering),
IP (detaljerad, efter 1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,3 kr/
punkt
Geofysiska markmätningar (prospektering), magnetfält
(detaljerad, före
1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,1 kr/
punkt
Geofysiska markmätningar (prospektering), magnetfält
(detaljerad, efter
1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,3 kr/
punkt
Geofysiska markmätningar (prospektering),
slingram
(detaljerad,
före 1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,1 kr/
punkt
Geofysiska markmätningar (prospektering),
slingram
(detaljerad, efter
1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,3 kr/
punkt
Geofysiska markmätningar, (prospektering) tyngdkraft
(detaljerad, före
1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,1 kr/
punkt 
Geofysiska markmätningar (prospektering), tyngdkraft
(detaljerad, efter
1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,3 kr/
punkt 
Geofysiska markmätningar (prospektering),
VLF (detaljerad,
före 1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,1 kr/
punkt  
Geofysiska markmätningar (prospektering),
VLF (detaljerad,
efter 1980)
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 0,3 kr/
punkt
Grundvatten
1:1 miljon
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan Gratis  
Grundvatten-
magasin
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 6 kr/
km2 
Grundvatten-övervakning,
nivådata
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 250 kr/
punkt 
Grus och
krossberg
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr  
Hyperspektral IR,
data från borrkärnor
(rådata, nivå 0)
Datamängd Creative Commons Erkännande 4.0 SE 1 200 Kr 1 000 kr/
disk
(2TB)
Hyperspektral IR,
data från
borrkärnor (processerad,
nivå 2)
Datamängd Creative Commons Erkännande 4.0 SE 1 200 kr 1 000 kr/
disk
(2TB)
Högsta kustlinjen Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr  
Isräfflor Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 1 kr/
punkt 
Jordarter
1:1 miljon
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan Gratis  
Jordarter
1:200 000, Västernorrland
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 3 kr/
km2 
Jordarter
1:25 000-
1:100 000
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 6 kr/
km2 
Jordarter
1:250 000,
Nordligaste
Sverige
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 3 kr/
km2 
Jordarter
1:750 000,
Mittnorden
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan Gratis  
Jorddjupsmodell Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan   500 kr/
utsnitt
Jorddjups-
observationer
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr  
Jordlagerföljder Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 4 kr/
punkt 
Jordskred och
raviner
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr  
Källor Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 2 kr/
punkt 
Magnet-
observationer
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 120 kr/
påbörjat dygn
Marina
sedimentprover
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 4 kr/
punkt 
Maringeologi
1:100 000
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 6 kr/
km2 
Maringeologi
1:500 000
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1200 kr 6 kr/
km2 
Markgeokemi Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1200 kr 4 kr/
punkt 
Miljöövervakning, grundvattenkemi Datamängd Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis  
Miljöövervakning, havs- och
sjösediment
Datamängd Creative Commons 0 1.0 Universal Gratis  
Mineralresurser Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr  
Mineralrättigheter Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr  
Petrofysik, densitet
och magnetiska egenskaper, labmätning
Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 1 kr/
punkt 
Petrofysik, gammastrålning hällmätning Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 2 kr/
punkt 
Petrofysik, gammastrålning labmätning Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan 1 200 kr 1 kr/
punkt 
Strandnivåer Datamängd Samverkansavtal Geodatasamverkan   400 kr/ kartutsnitt och år
AM.Grundvattenförekomster Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
AM.Tillstånd för prospektering Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
GE.Energiresurser Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
GE.Berggrund 1:50 000 - 1:250 000 Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
GE.Berggrund 1:1 miljon Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
GE.Borrhål Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
GE.Geofysik Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
GE.Hydrogeologi Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
GE.Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
GE.Jordarter 1:25 000 - 1:200 000 Västernorrland Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
GE.Jordarter 1:25 000 - 1:250 000 Nordligaste Sverige Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
GE.Jordarter 1:25 000 - 1:750 000 Mittnorden Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
GE.Jordarter 1:1 miljon Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
SO.Markgeokemi,
Geokemisk atlas över Sverige
Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
MR.Mineralresurser Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
SR.Havsbottenyttäcke 1:25 000 Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
SR.Havsbottenyttäcke 1:100 000 Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
SR.Havsbottenyttäcke 1:500 000 Nedladdnings-tjänst (Inspire)   Gratis  
Brunnar Nedladdnings-tjänst (öppna data) Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis  
Källor Nedladdnings-tjänst (öppna data) Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis  
Miljöövervakning grundvatten  Nedladdnings-tjänst (öppna data) Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis  
Månadskarta över grundvatten-
situationen
Nedladdnings-tjänst (öppna data) Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis  
Grundvatten-
nivåer, tidsserier
Nedladdnings-tjänst (öppna data) Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis  
Markgeokemi, analysdata från geokemisk atlas Nedladdnings-tjänst (öppna data) Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis  
Miljöövervakning havs- och
sjösediment
Nedladdnings-tjänst (öppna data) Creative Commons 0 1.0 Universal Gratis  
Vatten-
kvalitetsdata per grundvatten-
förekomst
Nedladdnings-tjänst (öppna data) Creative Commons Erkännande 4.0 SE Gratis  

 

* Leveranskostnad ges efter förfrågan.

Senast granskad 2022-01-21