Kartvisare och diagram för mätstationer

I denna kartvisare visas uppmätta nivåer för de mätstationer som ingår i SGU:s grundvattennät.

För utvalda mätstationer där SGU betraktat beräkningsmodellen som tillräcklig bra presenteras också beräknade nivåer.

Gå direkt till Kartvisare och diagram för mätstationer.

Senast granskad 2021-06-10