Kartvisaren Grundvatten 1:1 miljon

Kartvisaren "Grundvatten 1:1 miljon" ger en översiktlig bild av Sveriges grundvattentillgångar i berg och jord. Informationen kan användas som underlag för mycket översiktlig planering, analys, forskning och utbildning.

SGU:s kartvisare och visningstjänst Grundvatten 1:1 miljon avvecklas

Under våren 2023 kommer SGU att avveckla kartvisaren Grundvatten 1:1 miljon och visningstjänsten Grundvatten 1:1 miljon (WMS). SGU har under de senaste åren tagit fram flera nya kartvisare och WMS-tjänster för grundvatten, bland annat Grundvattentillgång i små magasin och Hydraulisk konduktivitet i berg. Vi planerar även att under 2023 utveckla en WMS-tjänst för ”Grundvattenmagasin” som hittills enbart funnits som kartvisare. Med dessa tre tjänster tillsammans erbjuder vi ett betydligt bättre och modernare hydrogeologiskt underlag i alla skalor. I SGU:s söktjänst Geolagret kommer kartan Grundvatten 1:1 miljon att finnas tillgänglig som nedladdningsbar pdf.

SGU hänvisar till följande visningstjänster som ersättare för Grundvatten 1:1 miljon:

Grundvattentillgång i små magasin

https://resource.sgu.se/service/wms/130/grundvattentillgang

Hydraulisk konduktivitet i berg

https://resource.sgu.se/service/wms/130/genomslapplighet-berg

SGU:s kartvisare Grundvattenmagasin

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-grundvattenmagasin.html

Vid frågor kontakta SGU:s kundtjänst. E-post: kundservice@sgu.se

 

Kartbilden är anpassad för presentation i skala 1:1 miljon, vilket innebär att informationen är generaliserad och inte avsedd för detaljerat bruk. Isälvssediment i åsarna är till exempel kraftigt överdrivna för att de ska framträda tydligt. De gränser för uttagsmöjligheter som anges i teckenförklaringen är minimivärden.

Gå direkt till kartvisaren Grundvatten 1:1 miljon (nytt fönster)

Senast granskad 2023-03-15