Kartvisaren Grundvatten 1:1 miljon (avvecklad)

Under hösten 2023 avvecklade SGU kartvisaren Grundvatten 1:1 miljon och visningstjänsten Grundvatten 1:1 miljon (WMS). Vi hänvisar till följande tjänster som ersättare för Grundvatten 1:1 miljon:

Karta Grundvattnet i Sverige

Grundvattnet i Sverige, SGU serie Ah nr 17

Beskrivning till Grundvattnet i Sverige, SGU serie Ah nr 17

Grundvattenmagasin

Öppna Kartvisaren Grundvattenmagasin

Visningstjänsten Grundvattenmagasin:
https://resource.sgu.se/service/wms/130/grundvattenmagasin?

Hydraulisk konduktivitet i berg

Öppna Kartvisaren Hydraulisk konduktivitet i berg

Visningstjänsten Hydraulisk konduktivitet i berg:
https://resource.sgu.se/service/wms/130/genomslapplighet-berg

Grundvattentillgång i små magasin

Öppna Kartvisaren Grundvattentillgång i små magasin

Visningstjänsten Grundvattentillgång i små magasin:
https://resource.sgu.se/service/wms/130/grundvattentillgang

Vid frågor kontakta SGU:s kundtjänst. E-post: kundservice@sgu.se

Senast granskad 2023-10-26