Grundvatten

Grundvattenresurser

 

3D-bild som visar grundvattenresurser.

3D-bild som visar grundvattenresurser.

Grundvattenresurser

SGU ansvarar för det nationella miljökvalitetsmålet "Grundvatten av god kvalitet". Med anledning av den senaste tidens låga grundvattennivåer i Sverige och en mer omfattande oro över klimatförändringarnas inverkan så har bedömningen av Sveriges grundvattenresurser blivit ett prioriterat område för SGU. SGU utvecklar därför geologiska 3D-modeller för att möjliggöra en kvantitativ bedömning av potentiella grundvattenresurser. Dessa grundvattenmodeller är vanligtvis baserade på en tolkning av geofysisk och geologisk information från SGU:s egna databaser tillsammans med input och samarbete med externa aktörer.

Senast granskad 2020-03-06