Berg

Berggrund, malm och byggnadsgeologi

Bild på nationell berggrundsmodell

Berggrund

Bild på malmmodell

Malm

Urban geologi

Byggnadsgeologi

En viktig roll för SGU är att stödja gruv-, berg- och mineralindustrin. SGU deltar i forskningsprojekt som inkluderar 3D-modellering av malmfyndigheter tillsammans med gruvindustrin och universiteten. Dessa modeller bygger på SGU:s egen information i kombination med branschens.

SGU arbetar med 3D-modellering inom temat byggnadsgeologi. De geologiska modellerna kan ligga till grund för förbättrad planering av infrastrukturprojekt, med särskilt fokus på underjordsplanering. Hittills finns sådana modeller utvecklade för städerna Stockholm och Göteborg. Här kombineras geologisk information från befintliga tunnelsystem med data från andra källor. Modellerna kommer kontinuerligt att uppdateras när ny information blir tillgänglig.

Senast granskad 2020-03-06