Böcker

Här presenteras de böcker SGU har till försäljning.

Geokemisk atlas över Sverige

Bokomslag med bild på jordbrukslandskap

Geokemisk atlas över Sverige - Geochemical atlas of Sweden. SGU 2014, 210 sidor.

En nationell sammanställning av markens geokemi, som ger information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i naturen. Boken är rikt illustrerad med kartor och innehåller även statistik och beskrivningar över grundämnenas egenskaper.

Pris: 150 kr

Sveriges geologiska undersökning – 150 år i samhällets tjänst 

Omslag till SGUs jubileumsbok.

Sveriges geologiska undersökning – 150 år i samhällets tjänst. SGU 2008. 185 sidor.

I samband med SGU:s 150-årsjubileum 2008 publicerades denna jubileumsbok. Här beskrivs kartläggning, fältarbete, upptäckter både inom och utanför landets gränser men också den samhällsutveckling som SGU deltagit i.

Beställningsnummer: X083. 
Pris: 100 kr

Senast granskad 2023-06-07