Böcker

Här presenteras de böcker SGU har till försäljning.

Geokemisk atlas över Sverige

Bokomslag med bild på jordbrukslandskap

Geokemisk atlas över Sverige - Geochemical atlas of Sweden. SGU 2014, 210 sidor.

En nationell sammanställning av markens geokemi, som ger information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i naturen. Boken är rikt illustrerad med kartor och innehåller även statistik och beskrivningar över grundämnenas egenskaper.

Pris: 150 kr

Minerals in your life - mineralernas roll i vårt liv

EuroGEOSurveys, 2014, språk engelska.

På ett roligt och intresseväckande sätt förklaras mineralernas betydelse i dagens vardag, Minerals in your life. I boken bidrar varje medlemsland i EuroGeoSurveys med ett kapitel om aktuella mineral och material. Det svenska kapitlet beskriver, kanske inte helt oväntat, järnets betydelse ur olika aspekter, hur det utvinns, olika användningsområden samt även järnets hälsoaspekter.

Pris: 0 kr

Sveriges geologiska undersökning – 150 år i samhällets tjänst 

Omslag till SGUs jubileumsbok.

Sveriges geologiska undersökning – 150 år i samhällets tjänst. SGU 2008. 185 sidor.

I samband med SGU:s 150-årsjubileum 2008 publicerades denna jubileumsbok. Här beskrivs kartläggning, fältarbete, upptäckter både inom och utanför landets gränser men också den samhällsutveckling som SGU deltagit i.

Beställningsnummer: X083. 
Pris: 100 kr

Kontakta kundtjänst