Jordarter 1:750 000, Mittnorden, jordartsdata

Jordarter 1:750 000 Mittnorden återger huvuddragen i regionens jordartsgeologi.

Informationen kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering.

Informationen kan också användas i prospekteringssyfte och i grundvattenrelaterade frågor. Kartan bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden.  

Produktbeskrivning för Jordarter 1:750 000, Mittnorden (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-30