Jordarter 1:200 000, Västernorrland, jordartsdata

Jordarter 1:200 000, Västernorrland ger en mycket översiktlig bild av jordartsförhållandena inom de delar av Västernorrlands län där SGU saknar mer detaljerad jordartsinformation.

Dessa data kommer successivt att ersättas med jordartskartor i skalområdet

1:25 000 till 1:100 000.

Produktbeskrivning Jordarter 1:200 000, Västernorrland (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-30