Isräfflor, jordartsdata

Isräfflor visar läget och riktningen för isräfflor och syftar till att upplysa om inlandsisens rörelser. Isräfflor har uppkommit då block, stenar och gruskorn som suttit fastfrusna i inlandsisens bottendelar repat och slipat berggrundsytan.

Räfflorna visar isens rörelseriktning i ett visst skede. Riktningsangivelserna (360 gradersystem) avser från vilken plats isen rört sig mot observationsplatsen. I vissa fall innehåller produkten information om olika isräffelsystems relativa ålder på samma observationsplats. 

Positionens noggrannhet kan variera beroende på vilket kartunderlag som använts i insamlingen. Noggrannheten i riktningsangivelserna kan uppskattas till +\- 5 grader.

Produktbeskrivning för Isräfflor (nytt fönster)