Historiska strandlinjer – Södra Sverige, jordartsdata

Historiska strandlinjer visar strandlinjen längs Skånes kust, tolkad från ortofoton från olika år. Som underlag för bedömningen har man använt Lantmäteriets korrigerade historiska ortofoton samt ortofoton från 1939–1940 från Geocentrum, Lunds universitet. De flesta av dessa foton är sammansatta av en mosaik av bilder från olika årtal.

Bilderna finns från 1970-talet, 1960-talet, 1950-talet och 1939–40 och täcker in större delen av den skånska kusten. Produkten innehåller också en analys av hur strandlinjen förändrats från 1940 till 2010.

Produktbeskrivning för Historiska strandlinjer (nytt fönster)

Produktblad Historiska strandlinjer, Skåne (nytt fönster)

SGU-rapport 2014:20 (nytt fönster)

Senast granskad 2021-10-13