Grus och krossberg, jordartsdata

Grus och krossberg innehåller uppgifter om läge, utbredning, uttagbar volym, kvalitet, materialtyp och naturvärden för grus-, berg- och moränförekomster.

Informationen kan anpassas till olika användningsområden. Några exempel är täkttillståndsprövning, översikter och sammanställningar samt kommunal planering med översikts-, hushållnings- och naturresursplaner. Informationen har samlats in genom manuell registrering och digitalisering i samband med regionala inventeringar. Rekommenderad presentationsskala är 1:50 000-1:250 000.

Produktbeskrivning för Grus och krossberg (pdf, nytt fönster)