Jordartsdata

Information om jordarternas utbredning, uppbyggnad och egenskaper används bland annat vid samhällsplanering, för att hitta grus och sand (ballast) av rätt kvalitet eller för att bedöma tillgången på grundvatten, energitorv och olika mineral. Informationen är också viktig inom jord- och skogsbruket samt miljövårdsarbetet, bland annat för att bedöma risken för spridning av föroreningar i mark och grundvatten.