Geofysiska markmätningar, seismik, geofysiska data

Datamängden "Geofysiska markmätningar, seismik" innehåller information om seismiska mätningar. Informationen består av tolkad seismik och dess position.

Tolkningen innehåller information om till exempel djup till berg, jordart, torr eller vattenmättad jordart, djup till grundvattenyta och sprickzoner i berg. Information om den seismiska hastigheten i de olika materialen/objekten kan också ingå.

Produktbeskrivning för "Geofysiska markmätningar, seismik" (nytt fönster)