Geofysiska markmätningar, markradar, geofysiska data

Datamängden "Geofysiska markmätningar, markradar" innehåller information om mätningar med markradar. Informationen består av bearbetade radargram och dess position.

I de bearbetade radargrammen kan man till exempel se grundvattenytor, geologiska strukturer och berggrundsytan.

Produktbeskrivning för datamängden "Geofysiska markmätningar, markradar" (nytt fönster)