Geofysiska flygmätningar, magnetfält (översiktlig), geofysiska data

Vid flygmätningar av jordens magnetfält registreras mycket små variationer i magnetfältets styrka. Detta ger bland annat information om djup- och ytfördelningen av olika bergarter och bergartsled, samt deras stryknings- och stupningsriktningar. Förkastningar och deras relativa rörelser kan i vissa fall också identifieras i de magnetiska mönstren.

Datamängden "Geofysiska flygmätningar, magnetfält (översiktlig)" innehåller uppmätta variationer i det magnetiska totalfältet efter subtraktion av det geomagnetiska referensfältet (DGRF 1965.0). Data är därefter interpolerade till 200 x 200 m cellstorlek. Mätningarna är gjorda från flygplan på låg höjd från 1960 och framåt.

Produktbeskrivning för "Geofysiska flygmätningar, magnetfält (översiktlig)" (nytt fönster)