Geofysiska flygmätningar, magnetfält (detaljerad), geofysiska data

Geofysiska flygmätningar, magnetfält visar uppmätta variationer i jordskorpans magnetfält. Flygmätningarna ger bland annat information om djup- och ytfördelningen av olika bergarter och bergartsled, samt deras stryknings- och stupningsriktningar.

Flygmagnetiska data används huvudsakligen i samband med geologisk kartläggning och prospektering. Informationen beskriver berggrundens strukturella drag och uppbyggnad, oberoende av jord- och vattendjup. Informationen är av stor vikt då endast några få procent av Sveriges berggrund är blottad, övriga delar är täckta av jord eller vatten.

Geofysiska flygmätningar, magnetfält (detaljerad) innehåller uppmätta variationer i det magnetiska totalfältet före och efter subtraktion av det geomagnetiska referensfältet (DGRF 1965.0). Data innehåller värden för enskilda mätpunkter. Mätpunktsavståndet varierar beroende på var och när data samlats in.

Produktbeskrivning för "Geofysiska flygmätningar, magnetfält (detaljerad)" (nytt fönster)

Senast granskad 2024-01-05