Geofysiska flygmätningar, gammastrålning torium, geofysiska data

Denna produkt finns endast som visningstjänst, wms.

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

Geofysiska markmätningar, prospekteringsområden

https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeofysik

Geofysiska markmätningar, tyngdkraft

https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeofysik-tyngdkraft

Produktbeskrivning för Geofysiska markmätningar, tyngdkraft (nytt fönster)

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning uran

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-gammastralning-uran

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning kalium

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-gammastralning-kalium

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning torium

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-gammastralning-torium

Geofysiska flygmätningar, magnetfält 

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-magnet

Geofysiska flygmätningar, metadata 

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-meta

Produktbeskrivning för Geofysiska flygmätningar, metadata  (nytt fönster)  

Geofysiska flygmätningar, skenbar resistivitet

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-skenbar-resistivitet

Produktbeskrivning för Geofysiska flygmätningar, skenbar resistivitet (nytt fönster)

Senast granskad 2021-10-18