Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (detaljerad), geofysiska data

Datamängden "Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (detaljerad)" innehåller information om halter av de naturligt förekommande radioaktiva isotoperna K-40 (kalium), U-238 (uran) och Th-232 (torium), i markens översta delar.

Gammastrålning är en del av människans naturliga miljö. Delar av strålningen kommer från marken under oss, det vill säga från berggrunden och jordarterna.

"Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (detaljerad)" innehåller information om halter av de naturligt förekommande radioaktiva isotoperna K-40 (kalium), U-238 (uran) och Th-232 (torium), i markens översta delar. Halterna är beräknade ur mätningar gjorda från flygplan på låg höjd.

Mätvärdena i en mätpunkt representerar medelvärdet över en större yta på marken ner till några decimeters djup. För uran och torium har radiometrisk jämvikt förutsatts i sönderfallskedjan.

Produktbeskrivning för Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (detaljerad) (nytt fönster)