Geofysiska flygmätningar, elektromagnetiska fält, slingram (detaljerad), geofysiska data

Datamängden "Geofysiska flygmätningar, slingram (detaljerad)" innehåller punktinformation om det inducerade (sekundära) elektromagnetiska fältets real- och imaginärdel från flygburna mätningar med slingram-system i syfte att skapa en bild av markens ledningsförmåga.

Genom att mäta hur marken reagerar på elektromagnetiska vågor går det att få information om markens förmåga att leda elektrisk ström. God elektrisk ledningsförmåga är exempelvis förknippat med vissa typer av bergarter, vattenförande sprickzoner i berggrunden eller vattenrika jordarter.

Produktbeskrivning för  "Geofysiska flygmätningar, elektromagnetiska fält, slingram (detaljerad)" (nytt fönster)