Mineralresurser, berggrundsdata

Mineralresurser innehåller information om Sveriges mineral- och bergartsförekomster. Här presenteras både småförekomster (skärpningar) och större förekomster såsom nedlagda gruvor, prospekteringsuppslag och producerande gruvor.

Informationen kan användas för att lokalisera nya fyndigheter, vid tillståndsbeslut gällande prospektering och i andra aspekter av samhällsbyggnadsprocessen. 

Informationen innehåller allt från småförekomster så som mineraliserade hällar och skärpningar till nedlagda och aktiva gruvor eller bergtäkter och mineralförekomster kända genom kärnborrning. För alla förekomster finns information om namn, läge, lägesnoggrannhet, ekonomisk status och vilken metall, mineral eller bergart som är av intresse på platsen, samt litteraturreferenser till informationen. För en stor del av förekomsterna finns också information om storlek på gruvhål, värdbergart, mineralsammansättning och bildningsålder. I mindre utsträckning förekommer också information om metallhalter och tonnage.

Produktbeskrivning för Mineralresurser (nytt fönster)