Hyperspektral IR, data från borrkärnor, berggrundsdata

Borrkärnor från SGU:s arkiv har skannats och analyserats med avseende på mineralens förmåga att reflektera och absorbera olika våglängder av det elektromagnetiska spektrumet.

Produkten Hyperspektral IR, data från borrkärnor består dels av bilder tagna med högupplöst optisk kamera och dels av infraröda bilder. Data har tagits fram genom att borrkärnor från SGU:s arkiv har skannats och analyserats med avseende på mineralens förmåga att reflektera och absorbera olika våglängder av det elektromagnetiska spektrumet. 

Kamerorna i skannern täcker det synliga spektrumet, samt den kortvågiga och långvågiga delen av det infraröda (IR) spektrumet. De mineral som utgör beståndsdelarna i borrkärnan ger ofta karakteristiska signaturer i dessa våglängdsintervall och kombinationen av kortvågig och långvågig IR ger data som har stor potential för mineralidentifikation. Information om mineralsammansättningen i en borrkärna ger kunskap användbar för tolkning och modellering av bergarters ursprung och geologiska utveckling.

Olika nivåer på bearbetning av data

Standardleverans av data är delvis bearbetad data (nivå 2). Nivå 2 representerar en bearbetningsnivå där data är klargjort för eventuell vidare spektral bearbetning och produktgenerering. Data är korrigerat för reflektans och har genomgått bearbetning som bland annat inkluderar kalibrering och felkorrigering. I nivå 2 inkluderas också så kallade ”falska färgbilder” (False Color Composites, FCC).

För dig som själv vill göra all bearbetning av data finns även möjlighet att beställa rådata (nivå 0). Rådata har endast genomgått en grundläggande kvalitetskontroll under skanningsfasen, men inte genomgått någon vidare bearbetning (ingen datakorrektion eller normalisering) i efterhand.

Produktbeskrivning för Hyperspektral IR, data från borrkärnor, rådata, nivå 0 (nytt fönster) 

Produktbeskrivning för Hyperspektral IR, data från borrkärnor, processerad data, nivå 2 (nytt fönster) 

Så beställer du data

För att ta del av data öppnar du vår kartvisare Borrkärnor. Där syns vilka borrkärnor som hittills skannats och där även data finns tillgängligt. När du klickar på punkten för ett borrhål öppnas ett informationsfönster med information om kärnan. Där finns exempelvis information om kärnans ID-nummer, borrår, djup, längd mm. Det finns även länkar till bilder från den skannade kärnan (url), borrhålsprotokoll och eventuella rapporter som beskriver kärnan. Genom att klicka på länken som heter Skannad kärna öppnas ett visningsverktyg där du kan titta på bilder från den aktuella kärnan låda för låda. I visningsverktyget kan du zooma och titta på olika bilder av borrkärnan, bland annat i falska färger (False Color Composites, FCC). Bilderna täcker den kortvågiga (VNIR-SWIR) och långvågiga (LWIR) delen av det infraröda samt det synliga spektrumet. Du kan dessutom titta på själva IR-spektrumet i detalj i en valfri punkt på kärnan genom att öppna Toolbox och välja Spectral viewer verktyget.

Data beställs per kärna. ID-nummer för kärnan syns i kartvisaren när du öppnar informationsfönstret. Du ska också ange om du vill beställa rådata (nivå 0) eller bearbetade data (nivå 2). Data levereras på USB-diskar med 2 terabyte (TB) lagringsutrymme. En scannad låda (normalt 10 m kärna) ger cirka 1,5 gigabyte (GB). Data är avgiftsfria men vi tar en leveransavgift på 1200 kr, samt 1000 kr per datadisk. Beställning görs via SGU:s kundtjänst.