Berggrund 1:1 miljon, berggrundsdata

Berggrund 1:1 miljon ger en översiktlig bild av Sveriges berggrund. Informationen kan användas som underlag för mycket översiktlig planering, analys, forskning och utbildning. Kartbilden är anpassad för presentation i skala 1:1 miljon, vilket innebär att informationen är generaliserad och inte avsedd för mer detaljerad användning.

Kartbilden visar utbredningen av olika bergartsenheter och stora deformationszoner (sprickzoner, förkastningar och plastiska skjuvzoner). Bergartsenheterna kan bestå av en eller flera bergarter och de förstnämnda är generellt de vanligaste. Åldern för varje bergartsenhet redovisas, liksom vilken större tektonisk enhet (till exempel en äldre bergskedja) den tillhör.

Produktbeskrivning för Berggrund 1:1 miljon (nytt fönster)

Komprimerad fil med berggrundskartan i shape-format.

Senast granskad 2021-06-30