Berggrundsdata

Information om berggrunden används som underlag vid prospektering efter malmer, industriella mineral, kolväten och bergarter lämpliga för till exempel monumentsten eller som ballastmaterial för väg- och järnvägsbyggnad samt betong. Informationen är också ett viktigt underlag för planering av byggen och anläggningar, geotermisk energiutvinning och inom miljöområdet.