Våra data per ämnesområde

Här har vi delat in det data du kan få tillgång till efter geologiskt ämnesområde. De beskrivna datamängderna levereras från våra databaser och vårt standardformat för leveranser är ESRI Shape, SWEREF99 TM. Kontakta vår kundtjänst för att beställa.