Visningstjänster för maringeologi

Marina sedimentprov

https://resource.sgu.se/service/wms/130/marina-sedimentprov

Produktbeskrivning för Marina sedimentprov (nytt fönster)

Maringeologi 1:25 000

https://resource.sgu.se/service/wms/130/maringeologi-25-tusen

Produktbeskrivning för Maringeologi 1:25 000 (nytt fönster)

Maringeologi 1:100 000

https://resource.sgu.se/service/wms/130/maringeologi-100-tusen

Produktbeskrivning för Maringeologi 1:100 000 (nytt fönster)

Maringeologi 1:500 000

https://resource.sgu.se/service/wms/130/maringeologi-500-tusen

Produktbeskrivning för Maringeologi 1:500 000 (nytt fönster)

Miljöövervakning, havs- och sjösediment

OBS! Data slutade uppdateras under januari 2017.

https://resource.sgu.se/service/wms/130/miljoovervakning_sediment

Produktbeskrivning för Miljöövervakning, havs och sjösediment (nytt fönster)

Senast granskad 2022-06-27

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.