Visningstjänster för maringeologi

SGU ansvarar för att utforska och kartlägga bottenförhållanden inom svenskt territorialhav och ekonomisk zon (EEZ). Den information vi tar fram används som underlag för planering av och beslut om skydd och nyttjande av havsbottnen, vid projektering av marina anläggningsarbeten och vid miljöövervakning.

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

Marina sedimentprov

https://resource.sgu.se/service/wms/130/marina-sedimentprov

Produktbeskrivning för Marina sedimentprov (nytt fönster)

Maringeologi 1:25 000

https://resource.sgu.se/service/wms/130/maringeologi-25-tusen

Produktbeskrivning för Maringeologi 1:25 000 (nytt fönster)

Maringeologi 1:100 000

https://resource.sgu.se/service/wms/130/maringeologi-100-tusen

Produktbeskrivning för Maringeologi 1:100 000 (nytt fönster)

Maringeologi 1:500 000

https://resource.sgu.se/service/wms/130/maringeologi-500-tusen

Produktbeskrivning för Maringeologi 1:500 000 (nytt fönster)

Miljöövervakning, havs- och sjösediment

OBS! Data slutade uppdateras under januari 2017.

https://resource.sgu.se/service/wms/130/miljoovervakning_sediment

Produktbeskrivning för Miljöövervakning, havs och sjösediment (nytt fönster)

Senast granskad 2022-06-27

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.