Visningstjänster för jordarter

Fastmark

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-25-100-tusen-fastmark

Produktbeskrivning för Fastmark (nytt fönster)

Sur sulfatjord

https://resource.sgu.se/service/wms/130/sur-sulfatjord

Produktbeskrivning för Sur sulfatjord (nytt fönster)

Förutsättningar för skred i finkornig jordart

https://resource.sgu.se/service/wms/130/forutsattning-skred-finkornig-jordart

Produktbeskrivning för Förutsättningar för skred i finkornig jordart (nytt fönster)

Genomsläpplighet

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-25-100-tusen-genomslapplighet

Produktbeskrivning för Genomsläpplighet (nytt fönster)

Historiska strandlinjer

https://resource.sgu.se/service/wms/130/historiska-strandlinjer

Produktbeskrivning för Historiska strandlinjer (nytt fönster)

Jordarter 1:25 000–1:100 000 

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-25-100-tusen

Produktbeskrivning för Jordarter 1:25 000-1:100 000 (nytt fönster)

Jordarter 1:200 000, Västernorrland

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-vasternorrland-200-tusen

Produktbeskrivning för Jordarter 1:200 000, Västernorrland (nytt fönster)

Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-norra-sverige-250-tusen

Produktbeskrivning för Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige (nytt fönster)

Jordarter 1:750 000, Mittnorden

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-mittnorden-750-tusen

Produktbeskrivning för Jordarter 1:750 000, Mittnorden (nytt fönster)

Jordarter 1:1 miljon

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-1-miljon

Produktbeskrivning för Jordarter 1:1 miljon (nytt fönster)

Jorddjupsobservationer

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jorddjupsobservationer

Produktbeskrivning för Jorddjupsobservationer (nytt fönster) 

Jorddjupsmodell

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jorddjupsmodell

Produktbeskrivning för Jorddjupsmodell (nytt fönster)

Jordskred och raviner

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordskred-raviner

Stranderosion, kust

https://resource.sgu.se/service/wms/130/stranderosion-kust-v2

Produktbeskrivning för Stranderosion, kust (nytt fönster)

Stränders jordart och eroderbarhet

https://resource.sgu.se/service/wms/130/strand-jordart-eroderbarhet

Produktbeskrivning för Stränders jordart och eroderbarhet (nytt fönster)

Senast granskad 2022-06-27

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.