Visningstjänster för jordarter

Information om jordarternas utbredning, uppbyggnad och egenskaper används bland annat vid samhällsplanering, för att hitta grus och sand (ballast) av rätt kvalitet eller för att bedöma tillgången på grundvatten, energitorv och olika mineral.

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

Fastmark

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-25-100-tusen-fastmark

Produktbeskrivning för Fastmark (nytt fönster)

Sur sulfatjord

https://resource.sgu.se/service/wms/130/sur-sulfatjord

Produktbeskrivning för Sur sulfatjord (nytt fönster)

Förutsättningar för skred i finkornig jordart

https://resource.sgu.se/service/wms/130/forutsattning-skred-finkornig-jordart

Produktbeskrivning för Förutsättningar för skred i finkornig jordart (nytt fönster)

Genomsläpplighet

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-25-100-tusen-genomslapplighet

Produktbeskrivning för Genomsläpplighet (nytt fönster)

Historiska strandlinjer

https://resource.sgu.se/service/wms/130/historiska-strandlinjer

Produktbeskrivning för Historiska strandlinjer (nytt fönster)

Jordarter 1:25 000–1:100 000 

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-25-100-tusen

Produktbeskrivning för Jordarter 1:25 000-1:100 000

Jordarter 1:200 000, Västernorrland

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-vasternorrland-200-tusen

Produktbeskrivning för Jordarter 1:200 000, Västernorrland (nytt fönster)

Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-norra-sverige-250-tusen

Produktbeskrivning för Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige (nytt fönster)

Jordarter 1:750 000, Mittnorden

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-mittnorden-750-tusen

Produktbeskrivning för Jordarter 1:750 000, Mittnorden (nytt fönster)

Jordarter 1:1 miljon

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-1-miljon

Produktbeskrivning för Jordarter 1:1 miljon (nytt fönster)

Jorddjupsobservationer

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jorddjupsobservationer

Produktbeskrivning för Jorddjupsobservationer (nytt fönster) 

Jorddjupsmodell

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jorddjupsmodell

Produktbeskrivning för Jorddjupsmodell (nytt fönster)

Jordskred och raviner

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordskred-raviner

Stranderosion, kust

https://resource.sgu.se/service/wms/130/stranderosion-kust-v2

Produktbeskrivning för Stranderosion, kust (nytt fönster)

Stränders jordart och eroderbarhet

https://resource.sgu.se/service/wms/130/strand-jordart-eroderbarhet

Produktbeskrivning för Stränders jordart och eroderbarhet (nytt fönster)

Senast granskad 2022-06-27

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.