Visningstjänster för geokemi

Genom SGU:s geokemiska kartläggning undersöker vi jordarnas naturliga halter av metaller och för oss andra viktiga ämnen.

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

Biogeokemi, regional provtagning

https://resource.sgu.se/service/wms/130/biogeokemi-regional

Produktbeskrivning för Biogeokemi, regional provtagning 

OBS! Visningstjänst Biokemi, koppar upphörde 2022-05-30. Tjänsten är ersatt av Biokemi, regional provtagning.

Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/SO-Markgeokemi-atlas

Produktbeskrivning för SO.Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige (nytt fönster)

Markgeokemi, regional provtagning

https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeokemi-regional-v2

Produktbeskrivning för Markgeokemi, regional provtagning (nytt fönster)

OBS! Version 2 av denna tjänst publicerades 2021-11-29 med nya lagernamn och URL enligt ovan. Den tidigare versionen med URL https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeokemi-regional slutade gälla 2022-05-30.

Senast granskad 2022-06-27

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.