Visningstjänster för berggrund, malmer och mineral

Ballast

https://resource.sgu.se/data/service/wms/130/ballast

Produktbeskrivning för Ballast (nytt fönster)

Bergartskemi

https://resource.sgu.se/service/wms/130/bergartskemi

Produktbeskrivning för Bergartskemi (nytt fönster)

Bergets ålder, isotopanalyser

https://resource.sgu.se/service/wms/130/alder

Berggrund 1:1 miljon

https://resource.sgu.se/service/wms/130/berggrund_1M

Berggrund 1:50 000 – 1:250 000 

https://resource.sgu.se/service/wms/130/berggrund-50-250-tusen

Produktbeskrivning för Berggrund 1:50 000 – 1:250 000 (nytt fönster)

Borrkärnor

https://resource.sgu.se/service/wms/130/borrkarnor

Malmer och anrikningsverk

https://resource.sgu.se/service/wms/130/malmer-anrikningsverk

Produktbeskrivning för Malmer och anrikningsverk (nytt fönster)

OBS! Visningstjänst Malmer upphörde 2021-03-31. Tjänsten har ersatts av visningstjänsten Malmer och anrikningsverk.

Mineralresurser

https://resource.sgu.se/service/wms/130/mineralresurser

Mineralrättigheter

https://resource.sgu.se/service/wms/130/mrr

Modaldata och värmeledningstal

https://resource.sgu.se/service/wms/130/modaldata-varmeledningstal

Produktbeskrivning för Modaldata och värmeledningstal (visningstjänst)

Riksintressen, mineral

https://resource.sgu.se/service/wms/130/riksintressen-mineral

Svaghetszoner, tolkade linjer 

https://resource.sgu.se/service/wms/130/svaghetszoner

Produktbeskrivning för Svaghetszoner, tolkade linjer (nytt fönster)

Värmeledningsförmåga i berggrunden

https://resource.sgu.se/service/wms/130/varmeledningsformaga-berggrund

Produktbeskrivning för Värmeledningsförmåga i berggrunden (visningstjänst)

Senast granskad 2022-12-09

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.