Visningstjänster för berggrund, malmer och mineral

Information om berggrunden används som underlag vid prospektering efter malmer, industriella mineral, kolväten och bergarter lämpliga för till exempel monumentsten eller som ballastmaterial för väg- och järnvägsbyggnad samt betong.

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

Ballast

https://resource.sgu.se/data/service/wms/130/ballast

Produktbeskrivning för Ballast (nytt fönster)

Bergartskemi

https://resource.sgu.se/service/wms/130/bergartskemi

Produktbeskrivning för Bergartskemi (nytt fönster)

Bergets ålder, isotopanalyser

https://resource.sgu.se/service/wms/130/alder

Berggrund 1:1 miljon

https://resource.sgu.se/service/wms/130/berggrund_1M

Berggrund 1:50 000 – 1:250 000 

https://resource.sgu.se/service/wms/130/berggrund-50-250-tusen

Produktbeskrivning för Berggrund 1:50 000 – 1:250 000 (nytt fönster)

Borrkärnor

https://resource.sgu.se/service/wms/130/borrkarnor

Malmer och anrikningsverk

https://resource.sgu.se/service/wms/130/malmer-anrikningsverk

Produktbeskrivning för Malmer och anrikningsverk (nytt fönster)

OBS! Visningstjänst Malmer upphörde 2021-03-31. Tjänsten har ersatts av visningstjänsten Malmer och anrikningsverk.

Mineralresurser

https://resource.sgu.se/service/wms/130/mineralresurser

Mineralrättigheter

https://resource.sgu.se/service/wms/130/mrr

Modaldata och värmeledningstal

https://resource.sgu.se/service/wms/130/modaldata-varmeledningstal

Produktbeskrivning för Modaldata och värmeledningstal (visningstjänst)

Riksintressen, mineral

https://resource.sgu.se/service/wms/130/riksintressen-mineral

Svaghetszoner, tolkade linjer 

https://resource.sgu.se/service/wms/130/svaghetszoner

Produktbeskrivning för Svaghetszoner, tolkade linjer (nytt fönster)

Värmeledningsförmåga i berggrunden

https://resource.sgu.se/service/wms/130/varmeledningsformaga-berggrund

Produktbeskrivning för Värmeledningsförmåga i berggrunden (visningstjänst)

Senast granskad 2022-12-09

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.