Foto: Esko Daniel, SGU.

Vad är geodata?

Geodata är en kombination av orden geografiska data. Här förtydligar vi vad vi menar med begreppet.

Geodata är digital information som beskriver företeelser som har ett direkt eller indirekt angivet geografiskt läge, till exempel kartdata och registerinformation om geologiska företeelser, men också uppgifter om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning.

Geodata ingår i vår vardag och påverkar många av våra val och möjligheter.

  • Vi använder dagligen geodata till exempel i samband med att vi söker information om väder, letar efter utflyktsmål för helgen eller när vi behöver ta oss till en plats med hjälp av en karta.
  • Vi använder geodata bland annat när vi vill köpa hus. Då kan vi behöva information om fastigheten, radonmätningar i området, närhet till service, skolor och naturområden samt kommunens planer för området.
  • Myndigheter, kommuner och landsting använder geodata i sin verksamhet. Det kan till exempel röra sig om beslut om bygglov, detaljplaner eller ändring av fastighetsgränser eller planering av mjuka verksamheter som vård, omsorg och skolor.

Denna förklaring är delvis hämtad från samverkansprojektet Geodataportalen.
Läs mer om Geodataportalen