Geoenergi.

Geoenergi

SGU samlar in, tar fram och tillhandahåller geologisk information som är relevant för geoenergi. I SGU:s arbete ingår bland annat att ta fram information om berggrundens termiska egenskaper.

Modaldata och värmeledningstal

Ikon-Produkter-60.png

Modaldata och värmeledningstal visar mineralsammansättningen samt beräknade värmeledningstal för olika bergarter. Informationen kompletterar berggrundsgeologiska kartan eller prognoskarta över berggrundens värmeledningsförmåga (under utveckling) med mer detaljerad information om olika bergarters mineralsammansättning, glimmerhalt och värmeledningstal. Informationen kan användas för översiktlig bergklassning samt för översiktlig planering av geoenergianläggningar.

En fördefinierad dataprodukt finns nedladdningsbar som databas i formatet Geopackage.

Hämta produkten Modaldata och värmeledningstal, format Geopackage

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Hämta produkten Modaldata och värmeledningstal, format CSV

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Beskrivning av Modaldata och värmeledningstal

 

Modaldata och värmeledningstal som visningstjänst

Modaldata och värmeledningstal finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/modaldata-varmeledningstal

Produktbeskrivning för visningstjänsten Modaldata och värmeledningstal


Värmeledningsförmåga i berggrunden

Ikon-Produkter-60.png

Produkten visar översiktligt den variation i värmeledningsförmåga som finns i Sveriges berggrund. Kartans ytor är baserade på berggrundskartan i SGU:s kartdatabas Berggrund 1:50 000–1:250 000. I kombination med punktinformation av beräknad värmeledningsförmåga i bergartsprov, se produkten ovan, Modaldata och värmeledningstal, så går det att i vissa områden få bättre information om bergarternas mineralsammansättning och beräknad värmeledningsförmåga. Informationen kan användas för översiktlig planering av geoenergianläggningar.

Hämta produkten Värmeledningsförmåga, format Geopackage

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Produktbeskrivning för Värmeledningsförmåga

 

Värmeledningsförmåga i berggrunden som visningstjänst

Värmeledningsförmåga i berggrunden finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/varmeledningsformaga-berggrund

Produktbeskrivning för visningstjänsten Värmeledningsförmåga i berggrunden

Senast granskad 2024-05-23