Miljö­övervakning – grund­vattenkemi, öppna data

Miljöövervakning – grundvattenkemi presenterar de grundvattenkemiska data som SGU samlar in inom den nationella miljöövervakningen och SGU:s grundvattennät. Informationen beskriver grundvattnets egenskaper och kvalitet, och kan användas för att studera resultaten över en längre tidsperiod. Informationen kan också användas för referensändamål eller för att ges ut i form av officiell statistik.

Miljöövervakning drivs dels på nationell nivå av SGU genom långsiktiga miljöövervakningsprogram och dels på regional nivå. Provtagning görs ofta i observationsbrunnar, rör eller i källor samt till viss del i vattentäkter inom ramen för råvattenkontroll. Provplatser som utgörs av vattentäkter i vattenverk finns inte med i datamängden för stationer då informationen om läget för dessa är sekretessbelagd, men analysdata från dessa vattentäkter finns tillgängliga.

Miljöövervakningsdata är uppdelat i ”stationer” för provtagningsplatser och ”analysdata” för de analyser som finns för den eller de stationer som valts.

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av miljöövervakning grundvatten (nytt fönster)

Ladda ned data

Hämta stationsuppgifter om alla stationer i ett visst län

CSV

JSON

Stationsuppgifter för Blekinge län (länskod 10) i CSV

Stationsuppgifter för Blekinge län (länskod 10) i JSON

Stationsuppgifter för Dalarnas län (länskod 20) i CSV

Stationsuppgifter för Dalarnas län (länskod 20) i JSON

Stationsuppgifter för Gotlands län (länskod 09) i CSV

Stationsuppgifter för Gotlands län (länskod 09) i JSON

Stationsuppgifter för Gävleborgs län (länskod 21) i CSV

Stationsuppgifter för Gävleborgs län (länskod 21) i JSON

Stationsuppgifter för Hallands län (länskod 13) i CSV

Stationsuppgifter för Hallands län (länskod 13) i JSON

Stationsuppgifter för Jämtlands län (länskod 23) i CSV

Stationsuppgifter för Jämtlands län (länskod 23) i JSON

Stationsuppgifter för Jönköpings län (länskod 06) i CSV

Stationsuppgifter för Jönköpings län (länskod 06) i JSON

Stationsuppgifter för Kalmar län (länskod 08) i CSV

Stationsuppgifter för Kalmar län (länskod 08) i JSON

Stationsuppgifter för Kronobergs län (länskod 07) i CSV

Stationsuppgifter för Kronobergs län (länskod 07) i JSON

Stationsuppgifter för Norrbottens län (länskod 25) i CSV

Stationsuppgifter för Norrbottens län (länskod 25) i JSON

Stationsuppgifter för Skåne län (länskod 12) i CSV

Stationsuppgifter för Skåne län (länskod 12) i JSON

Stationsuppgifter för Stockholms län (länskod 01) i CSV

Stationsuppgifter för Stockholms län (länskod 01) i JSON

Stationsuppgifter för Södermanlands län (länskod 04) i CSV

Stationsuppgifter för Södermanlands län (länskod 04) i JSON

Stationsuppgifter för Uppsala län (länskod 03) i CSV

Stationsuppgifter för Uppsala län (länskod 03) i JSON

Stationsuppgifter för Värmlands län (länskod 17) i CSV

Stationsuppgifter för Värmlands län (länskod 17) i JSON

Stationsuppgifter för Västerbottens län (länskod 24) i CSV

Stationsuppgifter för Västerbottens län (länskod 24) i JSON

Stationsuppgifter för Västernorrlands län (länskod 22) i CSV

Stationsuppgifter för Västernorrlands län (länskod 22) i JSON

Stationsuppgifter för Västmanlands län (länskod 19) i CSV

Stationsuppgifter för Västmanlands län (länskod 19) i JSON

Stationsuppgifter för Västra Götalands län (länskod 14) i CSV

Stationsuppgifter för Västra Götalands län (länskod 14) i JSON

Stationsuppgifter för Örebro län (länskod 18) i CSV

Stationsuppgifter för Örebro län (länskod 18) i JSON

Stationsuppgifter för Östergötlands län (länskod 05) i CSV

Stationsuppgifter för Östergötlands län (länskod 05) i JSON

Hämta alla mätningar som är gjorda i ett visst län

CSV

JSON

Mätningar i Blekinge län (länskod 10) i CSV

Mätningar i Blekinge län (länskod 10) i JSON

Mätningar i Dalarnas län (länskod 20) i CSV

Mätningar i Dalarnas län (länskod 20) i JSON

Mätningar i Gotlands län (länskod 09) i CSV

Mätningar i Gotlands län (länskod 09) i JSON

Mätningar i Gävleborgs län (länskod 21) i CSV

Mätningar i Gävleborgs län (länskod 21) i JSON

Mätningar i Hallands län (länskod 13) i CSV

Mätningar i Hallands län (länskod 13) i JSON

Mätningar i Jämtlands län (länskod 23) i CSV

Mätningar i Jämtlands län (länskod 23) i JSON

Mätningar i Jönköpings län (länskod 06) i CSV

Mätningar i Jönköpings län (länskod 06) i JSON

Mätningar i Kalmar län (länskod 08) i CSV

Mätningar i Kalmar län (länskod 08) i JSON

Mätningar i Kronobergs län (länskod 07) i CSV

Mätningar i Kronobergs län (länskod 07) i JSON

Mätningar i Norrbottens län (länskod 25) i CSV

Mätningar i Norrbottens län (länskod 25) i JSON

Mätningar i Skåne län (länskod 12) i CSV

Mätningar i Skåne län (länskod 12) i JSON

Mätningar i Stockholms län (länskod 01) i CSV

Mätningar i Stockholms län (länskod 01) i JSON

Mätningar i Södermanlands län (länskod 04) i CSV

Mätningar i Södermanlands län (länskod 04) i JSON

Mätningar i Uppsala län (länskod 03) i CSV

Mätningar i Uppsala län (länskod 03) i JSON

Mätningar i Värmlands län (länskod 17) i CSV

Mätningar i Värmlands län (länskod 17) i JSON

Mätningar i Västerbottens län (länskod 24) i CSV

Mätningar i Västerbottens län (länskod 24) i JSON

Mätningar i Västernorrlands län (länskod 22) i CSV

Mätningar i Västernorrlands län (länskod 22) i JSON

Mätningar i Västmanlands län (länskod 19) i CSV

Mätningar i Västmanlands län (länskod 19) i JSON

Mätningar i Västra Götalands län (länskod 14) i CSV

Mätningar i Västra Götalands län (länskod 14) i JSON

Mätningar i Örebro län (länskod 18) i CSV

Mätningar i Örebro län (länskod 18) i JSON

Mätningar i Östergötlands län (länskod 05) i CSV

Mätningar i Östergötlands län (länskod 05) i JSON

Hämta alla mätningar som är gjorda vid en viss station

Data laddar du ned med hjälp av nedanstående webbadress. Kopiera adressen och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på de urval du vill göra. Urvalet baseras på stationens ID. Leveransformat kan anges som csv eller json.

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/miljoovervakning/station/{stationsid}?format=[json,csv]

Exempel på hur du laddar ned data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ned alla mätningar för station 10012_1 i JSON-format:

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/miljoovervakning/station/10012_1?format=json

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om miljöövervakning grundvatten (nytt fönster)

 

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2021-01-19