Habitatkartering, Hoburgs bank, öppna data

Habitatkartorna över Hoburgs bank är resultaten från den utbredda marina habitatkartläggningen från Hoburgs bank, ett grunt havsbottenområde som sträcker sig från södra Gotland till centrala och sydvästra delarna av Egentliga Östersjön.

Kartorna skapades genom att integrera bio-geofysiska data, samt maskininlärningsmodellering för att producera kontinuerliga täckningsmodeller (%) av substrat och biota. Dessa (biofysiska och geologiska) kontinuerliga modeller kombinerades sedan för att producera bentiska habitatkartor som kategoriseras enligt olika klassificeringssystem. Dessa inkluderar klassificeringssystemet HELCOM HUB för Östersjön samt det europeiska initiativprogrammet Natura 2000. Kartorna och modellerna som producerats med denna metod är dessutom högupplösta (5 m), vilket gör att de kan skalas upp till skalor relevanta för förvaltning, samtidigt som den behåller viktig information från högupplösta data.

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns nedladdningsbar som rasterdata i TIFF-format. 

Beskrivning av Habitatkartering, Hoburgs bank (nytt fönster) 

Ladda ned data i TIFF-format 

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/marin/habitatkartering/hoburgs-bank/backscatter.zip  

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/marin/habitatkartering/hoburgs-bank/biology.zip

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/marin/habitatkartering/hoburgs-bank/depth.zip

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/marin/habitatkartering/hoburgs-bank/helcom_hub.zip

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/marin/habitatkartering/hoburgs-bank/natura_2000.zip

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/marin/habitatkartering/hoburgs-bank/sgu_ytsub.zip

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/marin/habitatkartering/hoburgs-bank/substrate.zip

Håll dig uppdaterad om förändringar i data 

Atomflöde för uppdateringar om Hoburgs bank (nytt fönster)

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2022-09-02