Torvlagerföljder, öppna data

Torvlagerföljder innehåller uppgifter om torvlagrens egenskaper, exempelvis dess sammansättning, humifieringsgrad och blöthet. Informationen kan användas som planeringsunderlag vid utvinning av energi-eller odlingstorv.

Informationen bygger på observationer från borrningar i torvmarker. Till stor del utgörs materialet av information som digitaliserats från SGU:s torvarkiv. Materialet består av resultat från inventeringar, rapporter, kartor, dagböcker och publikationer från de senaste hundra åren. Eftersom materialet har samlats in under en lång tid så finns vissa skillnader i terminologin. Dessutom varierar noggrannheten beroende på vilket kartunderlag som används vid insamlingen. Produkten inkluderar även data som samlats in under 2000-talet.

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns även nedladdningsbar i formatet Geopackage.

Beskrivning av Torvlagerföljder (nytt fönster)

Ladda ned data som Geopackage

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/jord/torvlagerfoljder/torvlagerfoljder.gpkg

Ladda ned data som CSV

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/jord/torvlagerfoljder/torvlagerfoljder.zip

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Torvlagerföljder (nytt fönster)

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2020-11-26