Strandförskjutningsmodell, öppna data

SGU:s strandförskjutningsmodell visar en övergripande bild av den forntida fördelningen mellan hav och land samt även förändringar i sjöarnas utbredningar.

Strandförskjutningsmodellen visar ett generellt förlopp och är inte avsedd för detaljerade studier. Mer detaljerade studier kräver försiktighet och ingående förståelse för den osäkerhet som finns i de olika metoder som ligger till grund för modellen.

Kartvisaren tillhandahåller strandförskjutning i 100-årsintervall. Detta betyder att modellen inte har en så hög noggrannhet. De korta intervallen ger endast en möjlighet att se regionala förändringar, den fungerar alltså inte till noggrann åldersbestämning.

Modellen som ligger till grund för kartvisaren har framställts genom att sammanlänka så kallade strandförskjutningskurvor och digitala höjddata (50x50 m) i en matematisk strandförskjutningsmodell. I kartorna visas också en förenklad modell av förloppet för inlandsisens avsmältning.

Beskrivning av Strandförskjutningsmodell

Ladda ned data som Geopackage

Strandförskjutningsmodell (nytt fönster)

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Strandförskjutningsmodell, xml (nytt fönster)

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2022-06-22