Vattenkvalitets­data per grundvatten­förekomst, öppna data

Datamängden innehåller statistiska sammanställningar av vattenkvalitetsdata per grundvattenförekomst.

Sammanställningarna är gjorda utifrån vattenkvalitetsdata från nationella och regionala övervakningsprogram, analysresultat för de engångsundersökningar (verifiering, screening och källinventering) som finns lagrade hos SGU och analysresultat från dataarkivet om kommunernas råvattenkontroll (Vattentäktsarkivet).

Informationens begränsningar: Vattenkvalitetsdata från undersökningar som SGU inte själva utför utan endast samlar in, exempelvis regionala övervakningsprogram och råvattenkontroll från vattentäktsarkivet är inte kvalitetsgranskade och kan innehålla felaktig information. Medelvärdesberäkningarna omfattar bara de grundvattenförekomster som vattenförvaltningen pekat ut. 

Data levereras under licensformen CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av Vattenkvalitetsdata per grundvattenförekomst (pdf, nytt fönster)

Ladda ned data

Vattenkvalitetsdata per grundvattenförekomster för hela Sverige (json, nytt fönster)

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Vattenkvalitetsdata per grundvattenförekomst (nytt fönster)

 

Senast granskad 2020-11-26