Vattenkvalitets­data per grundvatten­förekomst, öppna data

Datamängden innehåller statistiska sammanställningar av vattenkvalitetsdata per grundvattenförekomst.

Sammanställningarna är gjorda utifrån vattenkvalitetsdata från nationella och regionala övervakningsprogram, analysresultat för de engångsundersökningar (verifiering, screening och källinventering) som finns lagrade hos SGU och analysresultat från dataarkivet om kommunernas råvattenkontroll (Vattentäktsarkivet).

Informationens begränsningar: Vattenkvalitetsdata från undersökningar som SGU inte själva utför utan endast samlar in, exempelvis regionala övervakningsprogram och råvattenkontroll från vattentäktsarkivet är inte kvalitetsgranskade och kan innehålla felaktig information. Medelvärdesberäkningarna omfattar bara de grundvattenförekomster som vattenförvaltningen pekat ut. 

Data levereras under licensformen CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av Vattenkvalitetsdata per grundvattenförekomst (pdf, nytt fönster)

Ladda ned data

Vattenkvalitetsdata per grundvattenförekomster för hela Sverige (json, nytt fönster)

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Vattenkvalitetsdata per grundvattenförekomst (nytt fönster)

 

Senast granskad 2020-11-26

Kontakta oss

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)