Källor, öppna data

Källor innehåller information om naturliga grundvattenutflöden, och syftar till att presentera uppgifter om bland annat läge, flöde, geologisk miljö och i viss omfattning även vattenkvalitet.

Källor kan ha stor betydelse för specifika biotoper och har i många fall en stor kulturhistorisk betydelse. Informationen kan bland annat användas för att välja ut provtagningspunkter för kemisk karakterisering av grundvatten eller för miljöövervakning.

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av Källor (pdf, nytt fönster)

Ladda ned data via API

Gällande version: v1

Hämta en källa via ID

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/kallor/<apiversion>/kalla/{id}?format=<format>

Exempel JSON: https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/kallor/v1/kalla/AHM2008092501?format=json

Exempel CSV: https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/kallor/v1/kalla/AHM2008092501?format=csv

Hämta alla källor

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/kallor/<apiversion>/alla?format=<format>

Exempel JSON: https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/kallor/v1/alla?format=json

Exempel CSV: https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/kallor/v1/alla/?format=csv

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Källor (nytt fönster)

 

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2022-09-20