Grundvattentillgång i små magasin, öppna data

Grundvattentillgång i små magasin visar en beräkning av grundvattentillgång för vattenförsörjning i Sverige med fokus på små grundvattenmagasin.

Beräkningen baseras på ett antal antaganden och ett relativt översiktligt grundmaterial och är därmed förknippade med osäkerheter. Sveriges geologiska undersökning, SGU anser att den presenterade beräknade grundvattentillgången kan vara relevant och användbar för översiktlig riskbedömning och planering avseende vattenuttag från små grundvattenmagasin. Däremot bedömer SGU att resultaten generellt inte är tillräckligt precisa och detaljerade för att bedöma vattentillgång och risk för vattenbrist för enskilda fastigheter.

 

Grundvattentillgång i små magasin omfattar en rikstäckande beräkning och resultatet presenteras i enheten l/dygn/ha i ett raster med cellstorlek på 100x100 m.

 

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns nedladdningsbar som raster i tiff-format.

 

Beskrivning av Grundvattentillgång i små magasin (nytt fönster)

 

Ladda ned data (.zip)

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/grundvatten/grundvattentillgang/grundvattentillgang.zip

 

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Grundvattentillgång i små magasin (nytt fönster)

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2021-02-10