Grundvatten­förekomster, öppna data

Datamängden Grundvattenförekomster redovisar de områden med grundvatten i jord eller berg som omfattas av vattendirektivet.

Det arbete som följer av vattendirektivet kallas ofta för vattenförvaltning. Vattendirektivet finns för att alla EU-länder gemensamt ska arbeta för att uppnå långsiktigt hållbart användande av Europas värdefulla vattenresurser. I Sverige har vi nästan 4 000 grundvattenförekomster som omfattas av den här lagstiftningen och de täcker ungefär nio procent av Sveriges yta. Målsättningen är att alla grundvattenförekomster ska uppnå och bibehålla god kemisk och kvantitativ status. Det administrativa vattenförvaltningsarbetet löper i sexåriga cykler där moment som kartläggning, riskbedömning och statusklassificering ingår. Åtgärder ska sättas in för de grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå eller bibehålla god kemisk och kvantitativ status. Läs mer om vattenförvaltningen av grundvatten i SGU:s vägledning Vägledning för vattenförvaltning av grundvatten.

Vägledning för vattenförvaltning av grundvatten (nytt fönster)

Datamängden med Grundvattenförekomster omfattar flera versioner av grundvattenförekomsterna (se lista över tillgängliga versioner under rubriken ”Underlag för urval av data” längre ned på sidan). Baserat på sitt geografiska läge hör en grundvattenförekomst till något av Sveriges fem vattendistrikt, som i sin tur förvaltas av en av fem vattenmyndigheter.

Data om grundvattenförekomster levereras i formatet JSON under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns även nedladdningsbar i formatet Geopackage.

Beskrivning av datamängden Grundvattenförekomster (nytt fönster)

Underlag för urval av data

Tillgängliga versioner av förekomsterna och koder för vattenmyndigheter finns listade i tabellerna nedan, det går också att använda länken under vardera tabell för att ladda ner tillgängliga urvalskoder i JSON-format.

Version

Versionsnamn

Beskrivning

1

SGU_cykel1

Beslutade grundvattenförekomster för förvaltningscykel 1 (2004-2009).

Rapporterade till European Environment Agency (EEA).

3

SGU_cykel2

Beslutade grundvattenförekomster för förvaltningscykel 2 (2010-2016).

Rapporterade till European Environment Agency (EEA).

5

SGU_cykel3

Beslutade grundvattenförekomster för förvaltningscykel 3 (2017-2021).

Rapporterade till European Environment Agency (EEA).

6

SGU_cykel4_prel

Beslutade och preliminära grundvattenförekomster för

pågående förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Ladda ner tillgängliga urvalskoder för "version" i JSON-format

Koderna för alla tillgängliga vattenmyndigheter finns listade här, eller så använder du länken nedan för att ladda ned dem i JSON-format.

Vattenmyndighet

Kod

Bottenhavet                 

BH

Bottenviken                  

BV

Norra Östersjön   

Södra Östersjön

Västerhavet  

VH

Ladda ner tillgängliga urvalskoder för ”vattenmyndighet” i JSON-format

Ladda ned data som Geopackage

https://resource.sgu.se/data/oppnadata­/grundvatten/grundvattenforekomster­/grundvattenforekomster.zip

Ladda ned data som JSON

Data laddar du ned med hjälp av en av nedanstående webbadresser. Kopiera en adress och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på det urval du vill göra. Urvalet kan göras baserat på en vattenförekomsts id (EU_CD) samt version. Du kan också göra urval baserat på vilken vattenmyndighet förekomsten tillhör. Koderna för urvalen får du genom länkarna under rubriken ”Underlag för urval av data”.

Ladda ned alla förekomster i en given version

Byt ut {version} mot versionsnumret du söker.

Ladda ned alla förekomster i en given version för en given vattenmyndighet

Byt ut {version} mot versionsnumret du är intresserad av och {myndighet} mot koden för den vattenmyndighet du vill ha.

Ladda ned alla versioner av en given förekomst

Byt ut {EUCD} mot förekomstens id.

Ladda ned data för en given förekomst för en given version

Byt ut {EUCD} mot förekomstens id och {version} mot versionsnumret du vill ha.

Exempel på hur du laddar ned data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ned alla förekomster i version 6 för Vattenmyndigheten i Bottenhavet (BH).

https://resource.sgu.se/oppnadata­/grundvatten/api/grundvattenforekomster­/forekomster/6?vattenmyndighet=BH

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om datamängden Grundvattenförekomster (nytt fönster)

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2023-10-23