Geologiska intressanta platser, öppna data

Geologiskt intressanta platser innehåller information om geologiska platser som har ett intresse ur ett geologiskt vetenskapligt perspektiv och därmed visar geologiska naturvärden. De kan också vara besöksvärda eller användbara för att sprida geologisk kunskap.

Geologiskt intressanta platser är till nytta för beslutsfattare och handläggare bland kommuner, regioner och andra myndigheter. Produkten är också relevant för besöksnäringen, konsulter och allmänheten.

Geologiskt intressanta platser innehåller bland annat uppgifter om platsernas namn, geografiska läge, geologiska värden, andra natur och kultvärden med geologiska sammanhang, förslag till bevarandeåtgärder samt bedömd användningspotential.

Data levereras dels med komplett attributuppsättning dels som en förenklad version med ett urval av de viktigaste attributen.

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av Geologiskt intressanta platser (nytt fönster)

Ladda ned data som Geopackage 

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/geologisk-mangfald/geologiskt-intressanta-platser/geologiskt-intressanta-platser.gpkg

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Geologiskt intressanta platser (nytt fönster)

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2022-10-10