Markgeokemi, analysdata från geokemisk atlas, öppna data

Datamängden Markgeokemi, analysdata ger information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i morän.

Analysresultaten ger en bild av de geokemiska förhållandena i marken, det vill säga grundämnens naturliga förekomst och spridning i mark. Data kan användas inom samhällsplanering, hälso- och miljöarbete, saneringsarbete, forskning och mineralprospektering samt basnäringar inom skogs- och lantbruk.

Data om markgeokemi, analysdata levereras i formatet CSV och JSON under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av datamängden Markgeokemi, analysdata (nytt fönster)

Ladda ned data

Data laddar du ned med hjälp av en av nedanstående webbadresser. Kopiera en adress och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på det urval du vill göra. Urvalet kan göras på tillgängliga grundämnen (element) i analysdata och dataformat. Koderna för urvalen får du genom länkarna under rubriken ”Hämta underlag för urval av data” nedan.

Ladda ned alla analysdata för ett givet grundämne (element)

Byt ut {elementnamn} mot förkortningen för det grundämne du söker samt ange format.

https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/{elementnamn}?format={csv,json}

Ladda ned alla analysdata för alla grundämnen

CSV-format:
https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/all?format=csv

JSON-format:
https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/all?format=json

Ladda ned alla analysdata för pH

https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/ph?format={csv,json}

Hämta underlag för urval av data

En lista med tillgängliga grundämnen (element) i analysdata får du genom länken nedan, välj om du vill ha data i CSV- eller JSON-format.

https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element?format={csv,json}

Exempel på hur du laddar ned data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner alla analysdata för bly i CSV-format.

https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/pb?format=csv

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Markgeokemi, analysdata (nytt fönster)

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2020-11-26