Värmeledningsförmåga, öppna data

Produkten visar översiktligt den variation i värmeledningsförmåga som finns i Sveriges berggrund.

Kartans ytor är baserade på berggrundskartan i SGU:s kartdatabas Berggrund 1:50 000 – 1:250 000. I kombination med punktinformation av beräknad värmeledningsförmåga i bergartsprov, se produkt Modaldata och värmeledningstal (öppna data), så går det att i vissa områden få bättre information om bergarternas mineralsammansättning och beräknad värmeledningsförmåga. Informationen kan användas för översiktlig planering av geoenergianläggningar.

Leverans av data

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns nedladdningsbar som databas i formatet Geopackage.

Produktbeskrivning

https://resource.sgu.se/dokument/produkter/oppnadata/varmeledningsformaga-berggrund-oppnadata-beskrivning.pdf

Ladda ned data som GeoPackage

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/berg/varmeledningsformaga/varmeledningsformaga-berggrund.gpkg

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Värmedelningsförmåga i berggrunden (nytt fönster)

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2022-12-09