Svaghetszoner, tolkade linjer, öppna data

Svaghetszoner baseras på bland annat undermarksinformation från olika byggnationer, exempelvis tunnlar och andra underlag, så som höjddata och geofysik.

Varje svaghetszon beskrivs av olika parametrar, varav en är konfidens, det vill säga hur säker bedömningen är. I zoner med hög konfidens har det gjorts kopplingar till olika observationer, objekt eller referenser. Till dessa zoner finns även information om hur zonen lutar (stupning) och vilken uppskattad bredd den har. För 3D-visualisering är även zonens riktning (strykning) angiven för att veta åt vilket håll zonen lutar åt enligt högerhandsregeln.  

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns nedladdningsbar som databas i formatet Geopackage.

Beskrivning av Svaghetszoner, tolkade linjer (nytt fönster)

Ladda hem data som GeoPackage

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/berg/svaghetszoner/svaghetszoner.gpkg

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Svaghetszoner, tolkade linjer (nytt fönster)

 

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2018-06-01