Modaldata och värmeledningstal, öppna data

Modaldata och värmeledningstal visar mineralsammansättningen samt beräknade värmeledningstal för olika bergarter.

Informationen kompletterar berggrundsgeologiska kartan eller prognoskarta över berggrundens värmeledningsförmåga (under utveckling) med mer detaljerad information om olika bergarters mineralsammansättning, glimmerhalt och värmeledningstal. Informationen kan användas för översiktlig bergklassning samt för översiktlig planering av geoenergianläggningar.

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns nedladdningsbar som databas i formatet Geopackage.

Beskrivning av Modaldata och värmeledningstal (nytt fönster)

Ladda hem data som GeoPackage

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/berg/modaldata/modaldata_varmeledningsta.gpkg

Ladda hem data som CSV

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/berg/modaldata_varmeledningstal.csv

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Modaldata och värmeledningstal (nytt fönster)

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2018-06-01