Havsyta.

Marin miljöövervakning

Syftet med den nationella miljöövervakningen i sediment är i första hand att redovisa tillstånd och trender av miljögiftsbelastning i de större havsbassängerna: Bottenviken, Bottenhavet, egentliga Östersjön, Kattegatt och Skagerack.

Fiberhaltiga sediment

Ikon-Produkter-60.png

Dataprodukten Fiberhaltiga sediment innehåller uppgifter om utbredning av fiberhaltiga sediment inom utvalda områden av svenska kust- och sjöbottnar. Fiberhaltiga sediment innehåller antropogent/industriellt bearbetade träfibrer, framför allt massafibrer för pappers- eller boardtillverkning. Dessa material innehåller vanligtvis stora mängder metaller och organiska föroreningar som kan vara ett problem för organismer i hav och sjöar.

Karteringen har resulterat i ytor som är uppdelade i fem olika klasser, fiberbank, fiberrikt sediment, trä- och barkflis, fyllning samt fiberfattigt eller fiberfritt område.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning av Fiberhaltiga sediment

 


Miljöövervakning, havs och sjösediment

Ikon-Produkter-60.png

I produkten Miljöövervakning, havs och sjösediment redovisas den data som samlas in inom ramen för nationell-, regional- och lokal miljöövervakning. Informationen visar det övervakade områdets hälsotillstånd och kan användas som underlag vid samhällsplanering.

Inom miljöövervakningens programområde "Kust och hav" som bland annat ska ge underlag för uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen är det framför allt fyra mål som särskilt berör havsmiljön: "Hav i balans samt ”levande kust och skärgård", "Ingen övergödning", "Ett rikt växt- och djurliv" och "Giftfri miljö". Under programområdet ”Kust och hav” finns ett flertal delprogram. Ett av dessa - det nationella delprogrammet ”Metaller och organiska miljögifter i sediment”, utförs av SGU på uppdrag av Naturvårdsverket.

Datamängden slutade uppdateras under januari 2017.

Produktbeskrivning av Miljöövervakning havs- och sjösediment

Ladda ned data

Hämta stationsuppgifter om alla stationer i ett visst län

CSV JSON

Stationsuppgifter för Blekinge län (länskod 10) i CSV

Stationsuppgifter för Blekinge län (länskod 10) i JSON

Stationsuppgifter för Dalarnas län (länskod 20) i CSV

Stationsuppgifter för Dalarnas län (länskod 20) i JSON

Stationsuppgifter för Gotlands län (länskod 09) i CSV

Stationsuppgifter för Gotlands län (länskod 09) i JSON

Stationsuppgifter för Gävleborgs län (länskod 21) i CSV

Stationsuppgifter för Gävleborgs län (länskod 21) i JSON

Stationsuppgifter för Hallands län (länskod 13) i CSV

Stationsuppgifter för Hallands län (länskod 13) i JSON

Stationsuppgifter för Jämtlands län (länskod 23) i CSV

Stationsuppgifter för Jämtlands län (länskod 23) i JSON

Stationsuppgifter för Jönköpings län (länskod 06) i CSV

Stationsuppgifter för Jönköpings län (länskod 06) i JSON

Stationsuppgifter för Kalmar län (länskod 08) i CSV

Stationsuppgifter för Kalmar län (länskod 08) i JSON

Stationsuppgifter för Kronobergs län (länskod 07) i CSV

Stationsuppgifter för Kronobergs län (länskod 07) i JSON

Stationsuppgifter för Norrbottens län (länskod 25) i CSV

Stationsuppgifter för Norrbottens län (länskod 25) i JSON

Stationsuppgifter för Skåne län (länskod 12) i CSV

Stationsuppgifter för Skåne län (länskod 12) i JSON

Stationsuppgifter för Stockholms län (länskod 01) i CSV

Stationsuppgifter för Stockholms län (länskod 01) i JSON

Stationsuppgifter för Södermanlands län (länskod 04) i CSV

Stationsuppgifter för Södermanlands län (länskod 04) i JSON

Stationsuppgifter för Uppsala län (länskod 03) i CSV

Stationsuppgifter för Uppsala län (länskod 03) i JSON

Stationsuppgifter för Värmlands län (länskod 17) i CSV

Stationsuppgifter för Värmlands län (länskod 17) i JSON

Stationsuppgifter för Västerbottens län (länskod 24) i CSV

Stationsuppgifter för Västerbottens län (länskod 24) i JSON

Stationsuppgifter för Västernorrlands län (länskod 22) i CSV

Stationsuppgifter för Västernorrlands län (länskod 22) i JSON

Stationsuppgifter för Västmanlands län (länskod 19) i CSV

Stationsuppgifter för Västmanlands län (länskod 19) i JSON

Stationsuppgifter för Västra Götalands län (länskod 14) i CSV

Stationsuppgifter för Västra Götalands län (länskod 14) i JSON

Stationsuppgifter för Örebro län (länskod 18) i CSV

Stationsuppgifter för Örebro län (länskod 18) i JSON

Stationsuppgifter för Östergötlands län (länskod 05) i CSV

Stationsuppgifter för Östergötlands län (länskod 05) i JSON

Hämta alla mätningar som är gjorda i ett visst län

CSV JSON

Mätningar i Blekinge län (länskod 10) i CSV

Mätningar i Blekinge län (länskod 10) i JSON

Mätningar i Dalarnas län (länskod 20) i CSV

Mätningar i Dalarnas län (länskod 20) i JSON

Mätningar i Gotlands län (länskod 09) i CSV

Mätningar i Gotlands län (länskod 09) i JSON

Mätningar i Gävleborgs län (länskod 21) i CSV

Mätningar i Gävleborgs län (länskod 21) i JSON

Mätningar i Hallands län (länskod 13) i CSV

Mätningar i Hallands län (länskod 13) i JSON

Mätningar i Jämtlands län (länskod 23) i CSV

Mätningar i Jämtlands län (länskod 23) i JSON

Mätningar i Jönköpings län (länskod 06) i CSV

Mätningar i Jönköpings län (länskod 06) i JSON

Mätningar i Kalmar län (länskod 08) i CSV

Mätningar i Kalmar län (länskod 08) i JSON

Mätningar i Kronobergs län (länskod 07) i CSV

Mätningar i Kronobergs län (länskod 07) i JSON

Mätningar i Norrbottens län (länskod 25) i CSV

Mätningar i Norrbottens län (länskod 25) i JSON

Mätningar i Skåne län (länskod 12) i CSV

Mätningar i Skåne län (länskod 12) i JSON

Mätningar i Stockholms län (länskod 01) i CSV

Mätningar i Stockholms län (länskod 01) i JSON

Mätningar i Södermanlands län (länskod 04) i CSV

Mätningar i Södermanlands län (länskod 04) i JSON

Mätningar i Uppsala län (länskod 03) i CSV

Mätningar i Uppsala län (länskod 03) i JSON

Mätningar i Värmlands län (länskod 17) i CSV

Mätningar i Värmlands län (länskod 17) i JSON

Mätningar i Västerbottens län (länskod 24) i CSV

Mätningar i Västerbottens län (länskod 24) i JSON

Mätningar i Västernorrlands län (länskod 22) i CSV

Mätningar i Västernorrlands län (länskod 22) i JSON

Mätningar i Västmanlands län (länskod 19) i CSV

Mätningar i Västmanlands län (länskod 19) i JSON

Mätningar i Västra Götalands län (länskod 14) i CSV

Mätningar i Västra Götalands län (länskod 14) i JSON

Mätningar i Örebro län (länskod 18) i CSV

Mätningar i Örebro län (länskod 18) i JSON

Mätningar i Östergötlands län (länskod 05) i CSV

Mätningar i Östergötlands län (länskod 05) i JSON

Hämta alla mätningar som är gjorda vid en viss station

Data laddar du ned med hjälp av nedanstående webbadress. Kopiera adressen och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på de urval du vill göra. Urvalet baseras på stationens ID. Leveransformat kan anges som csv eller json.

http://resource.sgu.se/oppnadata/marin/api/miljoovervakning/station/{stationsid}?format=[json,csv]

Hämta alla mätningar för nationella miljöövervakningen

Ladda ned alla stationer och mätningar i den nationella miljöövervakningen (csv)

Exempel på hur du laddar hem data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner alla mätningar för station 10012_1 i JSON-format:

https://resource.sgu.se/oppnadata/marin/api/miljoovervakning/station/10012_1?format=json

Miljöövervakning, havs och sjösediment som visningstjänst

Miljöövervakning, havs och sjösediment finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/miljoovervakning_sediment

Produktbeskrivning för visningstjänsten Miljöövervakning, havs och sjösediment

Senast granskad 2024-05-27